19/02/1393 هفت چشمه - چالوس
20/10/1392 رودخانه چمران - البرز
13/10/1392 پل تاريخي چمران - البرز
06/10/1392 سفر چند روزه طالقان - طالقان
29/09/1392 ارنگه - چالوس
22/09/1392 غوراب - خوزنکلا
15/09/1392 امامزاده درخت - برغان
08/09/1392 امامزاده صالح - کردان
01/09/1392 عالم زمين - البرز
24/08/1392 اغشت - البرز
17/08/1392 امامزاده سرحه - البرز
10/08/1392 روستاي ورديچ - آتي شهر
03/08/1392 دره زيباي سنچ - تهران
26/07/1392 هفت حوض - اوين
19/07/1392 دره درکه - تهران
12/07/1392 دره گلاب دره - تجريش
05/07/1392 دره دربند - تهران
29/06/1392 کوه ها و تنگه کلکچال - فيروزکوه
22/06/1392 غنات زيباي خوزنکلا - چالوس
15/06/1392 قلعه رودخان،دژ حسامي - فومن
18/05/1392 باغات زيباي کردان - البرز
11/05/1392 آب بند غوراب - چالوس
28/04/1392 باغات زيباي برغان - البرز
14/04/1392 تنگه زيباي تنگه واشي - تهران